WNIOSEK AKREDYTACYJNY

POBIERZ WNIOSEK 2021 PDF

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
1. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z klubem upoważnieni są jedynie członkowie zarządu. W przypadku najważniejszych kwestii zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej klubu oraz będzie przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.
2. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych, eksponujących herb klubu i sponsorów.

3. Klub zastrzega sobie prawo do autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z pracownikami klubu.

4. Rodzaje akredytacji:
 sezonowe – na wszystkie mecze drużyny MTS ŻORY rozgrywane na terenie Hali MOSiR Żory , w ramach rozgrywek 1. Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2021/2022. Wypełnione wnioski o akredytacje powinny być złożone na formularzu klubowym dostępnym do pobrania. 
 jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny przyjmowane będą najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu.
Z uwagi na pandemię koronawirusa każda redakcja będzie mogła starać się maksymalnie o jedną akredytację. Pierwszeństwo mają dotychczasowi partnerzy medialni klubu, redakcje ogólnopolskie oraz lokalne.

PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH AKREDYTACJI
1. Akredytacje będzie można odbierać:
 sezonowe – w dniu meczów na godzinę przed ich rozpoczęciem lub po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się w siedzibie klubu. 
 jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę przed jego rozpoczęciem po potwierdzeniu znajomości regulaminu akredytacji i potwierdzeniu odbioru.
2. Akredytacje wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych.
3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofnięty zostanie wstęp na mecze do odwołania.
4. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu na miejsca przeznaczone dla prasy, na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich oraz do sali konferencyjnej.
5. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.
6. W trakcie meczów piłki ręcznej fotoreporterzy mogą przebywać w wyznaczonych dla nich miejscach.
7. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na hali MOSiR Żory , w tym – w szczególności – Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Hali MOSiR Żory.
8. Ubiegający się o akredytację przedstawiciele mediów zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie przez klub danych osobowych w ramach procesu akredytacyjnego.
9. Posiadacz akredytacji wyraża również zgodę na udostępnienie i wykorzystywanie materiałów z imprez, i z udziałem zawodników MTS Żory do celów marketingowo-reklamowych na rzecz klubu i podmiotów z nim współpracujących.
10. Zarząd ma prawo nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.
11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 30 złotych.
12. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.
13. Zarząd ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich. 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR STRATEGICZNY
SPONSOR GŁÓWNY
OFICJALNY DOSTAWCA CYFROWEGO ŚWIATA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER LOKALNY