free simple web templates
  1.  Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory w ramach zawartej umowy ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach na os. Pawlikowskiego. SP13zory
  2. Współpraca dotyczy umożliwienia kontynuowania nauki z uprawianiem sportu jakim jest piłka ręczna. Szkoła odpowiednio dostosowuje plan lekcji do prowadzonych zajęć specjalistycznych. 
  3. Klasy charakteryzują się małą liczebnością od 15-20 osób i są to klasy tylko dziewcząt.       
  4. Miejskie Towarzystwo Sportowe co roku prowadzi dodatkowe zajęcia naborowe dla klas III szkoły podstawowej przygotowujące do rekrutacji do klasy IV. zajęcia dla dzieci

Obecnie w SP 13 funkcjonuje klasa IV SMS, V SMS, VI SMS VII SMS i VIII SMS.

Klasy SMS

Klasy mistrzostwa sportowego są tworzone od IV klasy SP. Każda powołana klasa jest klasą mistrzostwa sportowego w której uczniowie/zawodniczki MTS Żory mają 16 godzin lekcyjnych wychowania fizycznego (12 godzin piłki ręcznej + 4 godziny wychowania fizycznego ogólnego z podstawy programowej danego etapu nauczania.) Zajęcia specjalistyczne prowadzą wykwalifikowani trenerzy z posiadaną licencją trenerską.

Klub nie pobiera żadnych składek członkowskich a ponadto wyjazdy na turnieje i obozy są dofinansowywane z dotacji miasta Żory.

Na czym polega współpraca

Każda uczennica klasy mistrzostwa sportowego jest zawodniczką klubu MTS Żory. Od V klasy SP dziewczęta biorą udział w rozgrywkach o mistrzostwo Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. Ponadto uczennice od klasy IV biorą udział w różnych turniejach piłki ręcznej (m.in. Mikołajkowy turniej w Kielcach, Mikołajkowy Turniej w Kępnie, Lajkonik Cup w Krakowie i inne) oraz obowiązkowo uczestniczą w letnim obozie sportowym. Zajęcia w klasie IV polegają na poznanie zasad i przepisów gry poprzez zabawę oraz przygotowanie motoryczne do następnego roku szkolenia.

Rozwój ucznia

Klasy sportowe pozytywnie wpływają na rozwój psychofizyczny ucznia, uczą systematyczności, współpracy w zespole, samodyscypliny, dzięki organizacji wielu wyjazdów pozwalają zwiedzać świat. Uczennice tych klas zazwyczaj mają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobre zachowanie. Uczennice są w stanie pogodzić naukę i sport.

Nabór do klas SMS

W okresie kwiecień-czerwiec prowadzą rekrutację, każda kandydatka do klasy mistrzostwa sportowego przystępuje do testów sprawności fizycznej. Dodatkowo organizowane jest zebranie z rodzicami kandydatek w celu przybliżenia szczegółów działalności klasy oraz kontaktu z trenerem. Podczas selekcji uczennic brany jest pod uwagę wynik z testu sprawnościowego, stan zdrowia oraz wyniki w nauce.

Adres

Miejskie Towarzystwo Sportowe
ul. Folwarecka 10
44-240 Żory

Dane kontaktowe

Email: mtszory@yahoo.pl                  
Telefon:  784-627-235